ONS NIEUWS

Wettelijk minimum(uur)loon
Extra verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023

Vanaf 2023 gaat het wettelijk minimumloon (WML) extra omhoog. Maar, dat is niet het enige! In 2024 en 2025 vindt er namelijk nog een verhoging van het WML plaats. Concreet betekent dit dat het WML in stappen wordt verhoogd met in totaal 7,5% per 2025:

  • 1 januari 2023: het wettelijk minimumloon stijgt met 2,5%
  • 2024: het wettelijk minimumloon stijgt met 2,5%
  • 2025: het wettelijk minimumloon stijgt met 2,32%

In 2023 stijgen ook alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (AOW, Wajong etc.) extra mee omhoog.

Het kabinet was eerst voornemens deze extra verhoging in te laten gaan per 2024. Recent is echter bekendgemaakt dat de stapsgewijze verhoging al geldt met ingang van 2023. Met het doorvoeren van deze verhoging hoopt het kabinet het werk aan de onderkant van het loongebouw aantrekkelijker te maken.

Wettelijk minimumuurloon

In de huidige regelgeving wordt het wettelijk minimumloon (WML) per maand vastgesteld. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat een werknemer die 40 uur per week (fulltime) werkt, een lager minimumloon per maand heeft dan iemand die 36 uur per week (fulltime) werkt. Om hier verandering in aan te brengen geldt per 1 januari 2024 het wettelijk minimumuurloon.

Met het introduceren van het wettelijk minimumuurloon is vanaf dan het minimumuurloon voor elke werknemer hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht