ONS NIEUWS

Alles wat u moet weten wanneer uw werknemer op vakantie gaat in coronatijd

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we de laatste tijd veel worden overvallen met onvoorziene (personele) vraagstukken, bijvoorbeeld over vakantiedagen. Inmiddels is de zomervakantie in volle gang, wat opnieuw zorgt voor Corona gerelateerde vragen: mag u bijvoorbeeld uw werknemer verbieden op vakantie te gaan?  Of mag u het loon van uw werknemer inhouden als hij/zij in quarantaine moet? Lees hier relevante informatie voor u als werkgever!

10 dagen in quarantaine en geen mogelijkheid om vanuit huis te werken… wat nu? 

Komt u werknemer terug van een vakantieland met een oranje reisadvies, dan wordt hij/zij dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Werken op kantoor is voor deze werknemer geen optie. Voor ’thuiswerkers’ zal dit geen probleem vormen. Voor sommige beroepen is vanuit huis werken echter niet mogelijk (winkeliers, zorgpersoneel, onderwijs etc).

Het is eigen verantwoordelijkheid van werknemer om op tijd terug te zijn in Nederland om de volledige quarantaine af te maken voordat hij/zij weer op het werk wordt verwacht. Is het zo dat het bezochte vakantieland voor vertrek al op oranje of rood stond, dan kunt u overwegen om tijdens de quarantaine geen loon door te betalen. Dit geldt echter niet wanneer werknemer vanuit huis kan werken en daartoe ook instaat is.

Werknemer gaat toch op vakantie…? 

Een werknemer verbieden om op vakantie te gaan is niet geoorloofd. Als werkgever kan u hooguit de werknemer wijzen op de consequenties. Kiest uw werknemer er wel voor om op vakantie te gaan naar een land waar een oranje of rood reisadvies geldt, dan kan dit (financiële consequenties) voor werknemer hebben. Het is daarom verstandig om uw werknemer vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die er zijn als hij/zij op vakantie gaat naar gebieden die geel, oranje of rood zijn. Geef bij uw werknemer aan hoe u omgaat met werknemers die niet op het werk verschijnen door vertragingen, repatriëring en quarantaines. Schrijf tevens dat u het reizen naar een oranje of rood gebied beschouwt als het bewust nemen van risico’s, waarop maatregelen kunnen volgen zoals vakantiedagen inleveren, onbetaald verlof opnemen of looninhouding.

Vakantie en ziekte: normale ziekteregels? Of aangepaste regels? 

Voor de regels omtrent ziekmeldingen wordt er gekeken naar het reisadvies dat voor het vakantieland geldt.

GROEN / GEEL GEBIED

Ziekmelding niet Corona gerelateerd Ziekmelding wel Corona gerelateerd
Wanneer de werknemer onverhoopt ziek wordt tijdens zijn vakantie in een groen/geel gebied, meldt hij zich ziek. In dit geval gelden de normale regels wanneer werknemer ziek wordt tijdens vakantie:  werknemer krijgt ziekteverlof en kan de vakantiedagen dat hij ziek is terugvragen, mits hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. In dit geval bent u verplicht het loon van uw werknemer door te betalen. Werknemer heeft niet op voorhand een bewust risico genomen (groen/geel gebied). Om die reden is het u als werkgever niet geoorloofd om het loon van werknemer in te houden.

ORANJE GEBIED

Ziekmelding niet Corona gerelateerd Ziekmelding wel Corona gerelateerd
Wanneer de werknemer onverhoopt ziek wordt tijdens zijn vakantie in een oranje gebied, meldt hij zich ziek. In dit geval gelden de normale regels wanneer werknemer ziek wordt tijdens vakantie: werknemer krijgt ziekteverlof en kan de vakantiedagen dat hij ziek is terugvragen, mits hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer uw werknemer in een oranje gebied besmet raakt met het Coronavirus, kan gesteld worden dat hij dit risico welbewust heeft genomen. In dit geval kan u als werkgever overwegen het loon in te houden tijdens de ziekte en quarantaineperiode.

LET OP! Bij een ziekmelding die wel Corona gerelateerd is plaatsen we een groot uitroepteken! Vanwege privacy is uw werknemer nooit verplicht te vertellen waarom hij/zij zich ziek meldt. Tevens mag u de reden van ziekmelding absoluut niet registeren, ook niet als werknemer vrijwillig informatie vrijgeeft. Het enige wat u als werkgever kan doen is contact opnemen met de bedrijfsarts en hem/haar vragen contact op te nemen met de werknemer om zo advies te krijgen over de te nemen maatregelen.

Werknemer is op vakantie en (onverwachts) verandert het reisadvies… wat nu? 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat gedurende de vakantie van uw werknemer het vakantieland beslist het reisadvies aan te passen. Zo kan waar eerst een groen reisadvies gold, dit opeens veranderen naar een oranje of rood reisadvies. In dit geval heeft uw werknemer niet een bewuste keuze gemaakt op vakantie te gaan naar een land waarbij bij terugkomst 10 dagen quarantaine geldt. In dit geval bent u verplicht het loon wel door te betalen. Dit geldt ook wanneer de werknemer niet kan thuiswerken. Reizen naar deze landen werd niet ontraden en de codewisseling niet in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Mag ik gegevens opvragen over de vakantie van mijn werknemer?

Ondanks dat het privé informatie betreft mag u uw werknemer wel vragen waar hij/zij heen gaat op vakantie. U mag ook vragen wanneer uw werknemer precies terugkeert in Nederland. Het is u toegestaan deze informatie op te vragen vanwege de zorgplicht die u heeft om overig personeel en klanten te beschermen.

LET OP! Het opslaan van deze gegevens kan in strijd zijn met de regels en richtlijnen van de AVG. Wij adviseren u daarom om de informatie niet op te slaan.

Heeft u personele vraagstukken omtrent vakantie en het Coronavirus? Laat het ons weten. De Adviseurs van HMP denken graag met u mee.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht