ONS NIEUWS

Boete bij aanzegverplichting: werkdagen of kalenderdagen?

Sinds 1 januari 2015 bestaat voor werkgevers de zogenoemde aanzegverplichting, die inhoudt dat u uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, uw werknemer schriftelijk op de hoogte moet brengen of u de arbeidsovereenkomst met hem voortzet en zo ja; onder welke voorwaarden. Doet u dit niet, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van loon voor één maand. Zegt u wel aan, maar bent u te laat, dan is de vergoeding naar rato. De werknemer wiens einde van de arbeidsovereenkomst niet of niet tijdig is aangezegd, zal bij de kantonrechter de vergoeding ter hoogte van zijn maandloon vorderen. Maar is het wel een maandloon

Werkdagen of kalenderdagen?

Met welk loon moet gerekend worden om de vergoeding te berekenen? Volgens artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding wordt onder loon verstaan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Of, indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen het bruto-uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand. Vaak wordt er gewerkt met een overeengekomen arbeidsduur per week (32, 38 of 40 uur). Om tot bepaling van de hoogte van de boete te kunnen komen, moet de overeengekomen arbeidsuur per week omgerekend worden naar de overeengekomen arbeidsduur per maand. De kantonrechter van Utrecht heeft er onlangs op gewezen dat in zo’n geval de arbeidsduur staat voor werkdagen en niet voor kalenderdagen. Er moet dus niet gerekend worden met 28, 30 of 31 kalenderdagen, maar met 20, 21 of 22 werkdagen. Dit zijn de werkdagen van de laatste maand voorafgaand aan het eindigen van rechtswege van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld: de arbeidsovereenkomst met een werknemer loopt van rechtswege eind oktober 2015 af en u vergeet in het geheel aan te zeggen. De werknemer heeft een contract voor 38 uur per week en werkt 5 dagen per week. Dat is (38 uur/5dagen =) 7,6 uur per werkdag. Dit moet vermenigvuldigd worden met het afgesproken bruto-uurloon en 22 werkdagen (het aantal werkdagen van oktober).

Wel kalenderdagen bij te late aanzegging

Zegt u wel aan, maar te laat, dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. Deze vergoeding moet wel berekend worden op basis van kalenderdagen. Dit blijkt uit de toelichting bij artikel 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. Ook hier gaat het om de laatste maand voorafgaand aan het eindigen van rechtswege van de arbeidsovereenkomst. Als u in oktober 2 dagen te laat bent, dan bent u 2/31ste van het loon verschuldigd.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht