ONS NIEUWS

WAB – De cumulatiegrond (i-grond)

D!!De WAB introduceert de komst van de i-grond. Momenteel bestaan er 8 ontslaggronden (A t/m H). Per 1 januari 2020 komt er een negende ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Lees hier wat er door deze grond wel en niet verandert.

Wat verandert er wel?

Huidige situatie – Ontslag op de gronden C t/m H gaan via de kantonrechter. De werkgever doet in dit geval een verzoek tot ontslag op basis van één grond. Deze grond moet helemaal voldragen zijn. Het optellen van meerdere ontslaggronden (C t/m H) kan niet leiden tot ontslag.

Nieuwe situatie – De nieuwe situatie richt zich op de komst van de i-grond met ingang van 1 januari 2020. De i-grond maakt het wel mogelijk om een ‘optelsom’ van meerdere gronden (C t/m H) te maken.  Het combineren van twee of meer ‘niet voldragen’ gronden kan vanaf 1 januari 2020 wel leiden tot ontslag.

LET OP! Ontslaggrond F: gewetensbezwaar, kan niet gecumuleerd worden met de overige ontslaggronden.

Voorbeeld: stel er is binnen uw organisatie sprake van een werknemer die disfunctioneert. Dit is echter niet het enige dat speelt. Er is namelijk ook nog sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Voor 1 januari 2020 betekende dit dat werkgever een verzoek tot ontslag moet indienen op basis van één grond: de d-grond of de g-grond. Deze ene grond moest dan helemaal voldragen zijn. Door de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is het vanaf dan  mogelijk om in dit geval de d-grond en g-grond te combineren. Het ontslag wordt dan ingediend op basis van twee gronden.

Extra vergoeding

Indien de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de cumulatiegrond, dan kan daar als compensatie een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding, tegenover gesteld worden. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.

De rechter zal moeten motiveren waarom hij al dan niet tot toekenning van deze extra vergoeding overgaat, alsmede de hoogte van de vergoeding. Het is nog onduidelijk hoe de rechterlijke toetsing gaat plaatsvinden.

De hoogte van de extra vergoeding wordt bepaald aan de hand van de mate waarin aan de omstandigheden uit de ontslaggronden c tot en met h is voldaan. Met andere woorden: hoe meer de ontslaggrond voldragen is, des te lager de extra vergoeding zal zijn.

LET OP! Deze extra vergoeding kan alleen worden toegepast wanneer er ontslag wordt ingediend op de i-grond. Dient u een verzoek in op slechts één grond, dan is het toekennen van een extra vergoeding niet mogelijk.

Wat verandert er niet?

De cumulatiegrond kan niet worden gebruikt bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (A-grond) of langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond). Ontslag via een van deze twee gronden zal ook na 1 januari 2020 gewoon via het UWV verlopen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation

 

Deel dit bericht