ONS NIEUWS

De HMP Mediation-aanpak

HMP heeft in de loop der jaren een unieke mediation-aanpak ontwikkeld die zeer succesvol is. Wat is deze aanpak…

Intake

Als de gemoederen tussen de partijen die betrokken zijn in de mediation al zodanig zijn opgelopen, dan kan het raadzaam zijn, dat er eerst een aparte intake komt per partij. Tijdens deze intake kan ‘stoom’ worden afgeblazen en wordt uitleg gegeven over hoe de mediation verder gaat verlopen. De deelnemers krijgen ook een eerste indruk van de betrokken mediator.

Eerste gezamenlijke mediation

Tijdens de eerste gezamenlijke mediation wordt het probleem en de oorzaak van het probleem blootgelegd. Partijen erkennen gezamenlijk dat dit ‘het geschil’ is waar het feitelijk om draait. Aan het einde van deze eerste gezamenlijke bijeenkomst krijgen de partijen een ‘huiswerkopdracht’ mee. Zij moeten na gaan denken wat voor hen de oplossing is op basis waarvan er weer een werkbare situatie ontstaat. Wat is binnen deze oplossing het aandeel van de andere partij, maar ook wat hun eigen aandeel van de oplossing wordt.

Tweede mediation

Tijdens de tweede mediation kunnen beide partijen hun visie t.a.v. de oplossing ter tafel brengen. Daarbij geven ze aan wat zij van de andere partij verwachten en wat zij zelf gaan doen om het probleem op te lossen en de oorzaak weg te nemen. Dan kunnen er twee scenario’s ontstaan. Of de oplossingen die beide partijen ter tafel brengen liggen zo ver uit elkaar, dat deze onoverbrugbaar zijn. Of beide partijen zien dezelfde oplossingsrichting.

Als beide partijen dezelfde oplossingsrichting zien, dan wordt de mediation gecontinueerd en worden concrete afspraken gemaakt over wie wat gaat doen zodat er weer een werkbare situatie ontstaat. Dit is niet vrijblijvend. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, zodat partijen elkaar kunnen aanspreken op de gemaakte afspraken.

Mochten de visies van partijen te ver uit elkaar liggen en er geen oplossing in zicht is, dan kunnen partijen besluiten om de mediation om te zetten in een exit-mediation, waarin partijen met elkaar bespreken hoe ze uit elkaar gaan. Ook deze afspraken zullen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bovenstaande aanpak is helder en duidelijk. HMP zorgt ervoor dat partijen snel duidelijk hebben welke richting het op gaat. Over het algemeen is voor de gekozen oplossingsrichting ook draagvlak, omdat partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er of nog steeds een goede basis is om samen te werken of deze er niet meer is, omdat partijen totaal verschillende denken over de oplossing. Veelal kan de mediation in 3 tot 4 bijeenkomsten worden afgerond (exclusief de individuele intake).

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht