ONS NIEUWS

De inspanningsverplichting van werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag (NOW 3)

Inspanningsverplichting. We lezen het sinds de introductie van de laatste NOW regeling in bijna elk bericht. Maar wat houdt deze inspanningsverplichting precies in? En wanneer voldoet u hier aan? U wilt immers geen korting van 5% op de NOW-uitkering… Lees hier de praktische vertaalslag waarna u precies weet wat er van u wordt verwacht!

NOW 1 – De ontslagboete

In het eerste pakket met steunmaatregelen voor werkgever introduceerde het kabinet de zogenaamde ‘ontslagboete’.

Wat hield deze ontslagboete in?

Het kabinet stelde als voorwaarde dat de werkgever alleen in aanmerking kon komen voor de NOW-regeling als hij gedurende de periode waarover hij de NOW-uitkering ontving géén ontslag zou indienen op grond van bedrijfseconomische redenen. Deed u dat wel? Dan werd u een boete opgelegd: ‘de ontslagboete’.

NOW 3 – De inspanningsverplichting

Hoe zit het nu?

De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 1 is inmiddels verdwenen. In het nieuwe steunpakket (NOW 3) geldt een expliciete inspanningsverplichting van werkgever.

Wat betekent dit concreet?

Wilt u gedurende de periode waarover u de NOW-uitkering ontvangt ontslag indienen op grond van bedrijfseconomische redenen? Dan bent u verplicht u werknemer(s) te helpen bij de zoektocht naar nieuw werk.

Hoe?

Als werkgever bent u in deze situatie verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding. Bel dus naar het UWV via dit telefoonnummer: 088-8982004 (UWV NOW lijn werkgevers) of 088-8989295 (UWV Werkgeverstelefoon). U dient contact met het UWV op te nemen binnen het tijdvak waarvoor u loonsubsidie heeft aangevraagd.

Houd uw loonheffingennummer bij de hand!

Het UWV zal bij de toets of u voldoet aan de inspanningsverplichting controleren of u gebeld heeft met de UWV-werkgeverstelefoon. Let op! Controle gaat door middel van opgave van uw loonheffingennummer. Voer uw loonheffingennummer dan ook altijd in als daarom gevraagd wordt.

Kortom, simpelweg door bellen naar het UWV – onder invoering van uw loonheffingennummer – voldoet u aan de belangrijkste eis horend bij de inspanningsverplichting.

Wat als u niet aan deze inspanningsverplichting voldoet?

In het geval u niet aan de inspanningsverplichting voldoet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%.

De intentieverklaring

In het aanvraagformulier voor de NOW 3 geeft u een intentieverklaring af. Hierin geeft u aan dat u aan de inspanningsverplichting voldoet. U hoeft dus niet apart een brief/formulier op te stellen.

Stapsgewijs voldoen aan de inspanningsverplichting

De inspanningsverplichting richt zich op het stimuleren van werknemers om deel te nemen aan ontwikkeladvies of scholing. HMP adviseert u dit stapsgewijs aan te pakken:

  • Wat is het doel? Bepaal samen met de werknemer welk doel bereikt wilt worden. Bevestig het afgesproken doel schriftelijk aan de werknemer.
  • Wat heeft de organisatie nodig? Kijk kritisch naar wat er nodig is voor de organisatie: aan welke functies heeft de organisatie behoefte? Welke competenties kan de organisatie goed gebruiken?
  • Wat is het budget? Bepaal welk budget er gereserveerd kan worden voor scholing. Tip! De overheid kan u ondersteunen met diverse regelingen en subsidies gericht op ontwikkeling / scholing van werknemers. Spreek schriftelijk met uw werknemers af dat de kosten voor scholing en/of werk-naar-werk begeleiding in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.
  • Wat zijn de mogelijkheden intern? Onderzoek of er ontwikkelmogelijkheden zijn op de werkvloer intern: laat de werknemer eens met een collega meekijken of geef een werknemer de kans te experimenteren binnen een andere functie, indien mogelijk.
  • Is er een actuele administratie? Welke scholingsmogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten? Welke acties zijn er door wie genomen? Leg al deze administratieve zaken vast. Deze administratie dient als bewijs voor de inspanningsverplichting wanneer u gebruik maakt van de NOW-regeling.
  • Is er een interne procedure beschikbaar? Geef werknemers inzicht in de eisen en voorwaarden om te voldoen aan de scholingsmogelijkheden door middel van een interne procedure. Heeft u een OR? Vraag dan om instemming als het gaat om een bij- of omscholingsbeleid.

Informeer uw werknemer zo tijdig als mogelijk over de scholing en begeleiding die u als werkgever wilt bieden.

NL leert door

Wat houdt deze regeling in?

De NL leert door regeling helpt u bij het stimuleren van uw werknemer voor (om)scholing. Vanuit deze regeling wordt geldt beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online)scholing.

Voor wie?

De regeling is van toepassing voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlands arbeidsmarkt: werknemers, flexwerkers, ZZP’ers, mensen die nu geen werk hebben.

Aanmelden?

Het aanmelden verloopt via een loopbaanadviseur. Werknemer meldt zich aan bij een loopbaanadviseur en hij/zij verzorgt de verdere registratie en financiële afhandeling. Vanaf 1 december 2020 is het (weer) mogelijk om aan te melden.

Overige NOW 3 highlights

In het artikel: Highlights NOW 3 regeling leest u meer over de NOW 3 regeling. De NOW 3 kan vanaf 16 november worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de periode oktober t/m december 2020.

Heeft u vragen over de inspanningsverplichting? Stel uw vraag aan een van onze adviseurs:      085-0492444 / hmp@hmp.nl

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht