ONS NIEUWS

De ondernemingsraad

Ieder bedrijf met 50 of meer medewerkers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoe organiseer ik een OR op een goede manier die past bij onze bedrijfscultuur? Dit zijn vragen die de adviseurs van HMP vaak voorbij zien komen.

In dit artikel lees je de stappen die minimaal nodig zijn voor het succesvol instellen van een OR. Hierbij is het als bedrijf erg belangrijk om bekend te zijn met het wettelijk doel van de ondernemingsraad, namelijk het opkomen voor de belangen van het personeel in de onderneming. De OR is er voor de onderneming, en zal een bijdrage moeten kunnen leveren aan het goed functioneren daarvan.

Stappen voor het opzetten van een OR

  1. Bepalen van een medezeggenschapvorm die het beste aansluit bij de organisatiecultuur

Iedere organisatie vraagt om een andere aanpak, de een formeler dan de ander. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed na te denken over welke vorm van inrichting van een OR goed past bij de organisatie. Hierbij valt te denken aan het imago van de OR, maar ook aan de manier waarop een OR zich binnen de organisatie profileert.

  1. Vormgeven van een voorbereidingscommissie

Een voorbereidingscommissie bestaat idealiter uit een enthousiaste afvaardiging van het bestuur, HR en werknemers. De commissie gaat aan de slag met het opzetten van de OR en het vormgeven van de medezeggenschap kan worden vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in een OR-reglement.

  1. Organiseren van informatiebijeenkomsten voor werknemers

In het voortraject van het houden van verkiezingen is het belangrijk om werknemers mee te nemen in de nut en noodzaak van een goed functionerende vorm van medezeggenschap. Dit is niet alleen nodig om uitleg te geven, maar ook om erachter te komen welke thema’s belangrijk zijn en om de vraag te stellen wat werknemers verwachten van een OR.

  1. Verkiezingen en installatie van de OR

Naast het voldoen aan de opgestelde regels is het houden van verkiezingen voor de OR een goed moment om de OR te profileren binnen de organisatie. De aanpak is dus erg bepalend voor het imago.

  1. Trainen van zowel OR-leden als de directie

Het is voor zowel de OR-leden als de directieleden belangrijk om scherp te hebben welke wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Nog belangrijker is de manier van samenwerken en de wederzijdse verwachtingen. Een goede training is dan ook onontbeerlijk voor een professionele OR.

De ondersteuning van HMP kan bestaan uit:
  • Ondersteuning in het doorlopen van alle stappen, eventueel te beginnen met een directiesessie over het hoe en waarom van de OR.
  • Trainen OR-leden directie
  • Directie ondersteunen in hun contact met de ondernemingsraad
  • Optioneel: fungeren als OR-aanspreekpunt als extern deskundige

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht