ONS NIEUWS

De thuiswerkplek: Alles wat belangrijk is voor de werkgever!

Ook na het vervallen van het thuiswerkadvies van de overheid, blijft thuiswerken een hot topic. Er is vast intern al van alles ingeregeld, maar het blijft belangrijk dat er veilig thuisgewerkt kan worden. Daarom zetten wij alle belangrijke informatie nog even op een rij!

De verantwoordelijkheid voor goede en veilige arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om die reden is de werkgever ook verantwoordelijk voor de thuiswerkplek van zijn werknemers. Dit komt voort uit de zorgplicht die de werkgever wettelijk kent.

Ondanks dat de werkgever niet de verplichting heeft om te betalen voor de thuiswerkplek, is hij er wel voor verantwoordelijk. De mate waarin is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden.

Het niet zorgdragen voor een goede thuiswerkplek kan leiden tot een boete die op kan lopen tot € 13.000,00.

Wat je in elk geval geregeld moet hebben!

1) Instrueer jouw werknemers over een goede werkplek > Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een training of werkplekonderzoek of laat werknemers een foto maken van hun werkplek en geef tips hoe dit ‘beter’ kan.

2) Het is verstandig om de regels en richtlijnen omtrent thuiswerken en een goede en gezonde thuiswerkplek vast te leggen in het arbeidsvoorwaardenreglement van jouw organisatie.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht