ONS NIEUWS

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid kennen we als term nu al een lange tijd. Maar weten we nog wel waar het écht voor staat? Hoog tijd om hier weer eens aandacht aan te besteden. In een krappe arbeidsrecht immers des te belangrijker om een duurzaam personeelsbeleid te voeren! Hot topic dus, terwijl het geen ‘spannend’ woord meer is.

Even bij het begin beginnen!

Wat is duurzame inzetbaarheid ook alweer?

Duurzame inzetbaarheid gaat over de ontwikkeling en groei van werknemers. Dit in combinatie met de gezondheid van de werknemer. Kortom, hoe blijft je werknemer zo lang mogelijk optimaal inzetbaar (op de arbeidsmarkt).

Waarom is het in het leven geroepen?

Personeel is je menselijk kapitaal. Je wilt dan ook niets liever dan dat je werknemers met plezier en vitaal naar hun werk gaan. Dit geef je vorm in het Duurzame Inzetbaarheid beleid. Met dit beleid maak je als werkgever duidelijk hoe je de productiviteit en gezondheid van de werknemers stimuleert. Rekening houdend met de wensen en omstandigheden van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Op deze manier presteer je als organisatie optimaal, blijf je aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en beïnvloed je je verzuimcijfers op een positieve wijze.


Wat levert een duurzaam inzetbaarheid beleid op?
  • Het helpt bij een strategische personeelsplanning;
  • Het vergroot het werkplezier van de werknemers, wat zorgt voor meer inzet en productiviteit;
  • Het zorgt ervoor dat werknemers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en zich meer inzetten voor het belang van de organisatie;
  • Aandacht voor het thema draagt bij aan het imago van een goede werkgever;
  • Het bevordert de werksfeer;
  • Het zorgt voor minder verloop van personeel;
  • Het verkleint de kans op kort- en langdurig ziekteverzuim.

Waar bestaat duurzame inzetbaarheid uit?

Het duurzame inzetbaarheid beleid kan elke werkgever op haar eigen manier vormgeven. Er ontstaat meer draagvlak voor het beleid indien de werkgever haar werknemers betrekt bij het vormgeven van het duurzame inzetbaarheid beleid. Denk hierbij aan de volgende thema’s en sub-onderwerpen

Gezondheid & Energie – In welke mate zijn je werknemers fysiek, psychisch en sociaal in staat hun werk te doen?

Vakkennis & Vaardigheden – Kijk naar wat je werknemers nodig hebben om hun huidige functie zo goed mogelijk te kunnen blijven vervullen, nu en in de toekomst en biedt daarbij passende ontwikkelmogelijkheden aan. Onderzoek de mogelijkheden van Jobcarving.

Motivatie & Commitment – Hoe kun je de betrokkenheid bij de werkzaamheden en de organisatie vergroten? Zijn de kernwaarden waarlangs iedereen die werkzaam is voor de organisatie bepaald? En worden ze doorleefd? Hoe is de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen management en werknemers? Hebben de werknemers plezier als ze hun werkzaamheden verrichten? Evenals het management.

Werk-privé balans – Welke wederzijds flexibele werkafspraken zijn er mogelijk om te voorzien in de werk-privé balans van de werknemer? Dit voorkomt stress en de inzet en loyaliteit van werknemer neemt toe. Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van het moment!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht