ONS NIEUWS

Eigenrisicodrager voor WGA-Flex: wees goed voorbereid

Sinds 1 januari 2014 heb je als werkgever te maken met drie verschillende premies om de ZW en de WGA te financieren:

  • ZW- en WGA-premie >  flex personeel
  • WGA-premie > vast personeel

Op dit moment kan je alleen eigenrisicodrager voor de ZW flex en WGA vast worden. Je betaalt dan geen premie voor de ZW flex en WGA vast. 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-Flex, wordt uitgesteld tot 1 januari 2017.

Vanaf 1 januari 2017 kan je er dus ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor WGA flex te worden. Dit kan alleen als je ook eigenrisicodrager bent voor de WGA vast. Voor de WGA (vast en flex) moet je dus kiezen. Of alles publiek, of alles privaat. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar als je nu al de juiste voorbereidingen treft, maak je het jezelf straks een stuk makkelijker.

Voorbereiding

Het uitstel van de invoerdatum laat onverlet dat het voor je als werkgever verstandig is om je nu al goed voor te bereiden op de aankomende verandering. Werkgevers die nu al risicodrager zijn voor de Ziektewet, kunnen die voorbereiding actiever ter hand nemen dan werkgevers die niet kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Als eigen risicodrager verschuift immers de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van jouw ex-werknemers van het UWV naar jou als werkgever. Dat betekent dat je zelf de regie voert en dat je grip kunt houden op jouw eigen verzuimdossiers.

Herbeoordeling

Het is belangrijk dat je als werkgever je ook inzet op de herbeoordeling van jouw bestaande WGA-bestand. Je houdt zo de blik op jouw langdurig arbeidsongeschikte medewerkers scherp, en kan je plannen aanpassen om deze medewerkers verder te helpen.

Door nu te kiezen voor een actief verzuimbeleid en het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, heb je jouw eigen situatie onder controle. Afgezien van de ‘winst’ die deze proactiviteit je met betrekking tot jouw huidige verzuimsituatie oplevert, kan je daar ook jouw voordeel mee doen als in 2017 het eigenrisicodragerschap voor de WGA-Flex wordt ingevoerd.

HMP staat je graag met raad en daad bij. Neem bij vragen daarom gerust contact op met een van onze adviseurs.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht