ONS NIEUWS

Even opfrissen… de E-grond
De E-grond: (ernstig) verwijtbaar handelen.

De kantonrechter kan op basis van verwijtbaar handelen / nalaten (E-grond) een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer ontbinden. In dit geval is er sprake van verwijtbaar handelen van werknemer en zodanig dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

De kantonrechter maakt echter een onderscheidt tussen: verwijtbaar handelen en ernstig verwijtbaar handelen. Alleen in het geval van ernstig verwijtbaar handelen ontvangt de werknemer geen transitievergoeding. Is er dus sprake van verwijtbaar handelen van werknemer, dan ontvangt de werknemer dus wel de  transitievergoeding.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht