ONS NIEUWS

Factsheet interne Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Alle regels omtrent de functie van de FG op een rij. Wist u bijvoorbeeld dat de FG ontslagbescherming geniet?

 • De FG mag intern aangesteld worden;
 • De FG is privacy adviseur en intern controleur;
 • De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende binnen de organisatie;
 • De FG geniet ontslagbescherming. Het bestuur kan en mag de FG niet ontslaan om het functioneren als FG. Ook mag het bestuur geen disciplinaire maatregelen treffen omtrent het functioneren als FG.
 • De functie van de FG kan vergeleken worden met leden van de ondernemingsraad.
 • Het niet functioneren van de FG als werknemer of het overtreden van arbeidsrechtelijke instructies (zwaarwegende misdragingen) zijn uiteraard wel gronden voor ontslag.
 • Het afspiegelingsbeginsel kan ook het ontslag van de FG tot gevolg hebben;
 • Een tijdelijk arbeidscontract van de FG loopt van rechtswege gewoon af;
 • De FG dient zijn werk onafhankelijk te kunnen uitvoeren;
 • Derhalve kan niet iedereen intern aangesteld worden als FG. Bestuurder, directeur en manager zijn bijvoorbeeld niet geschikt: controleren van eigen werk. Hoofd administratie is eveneens geen optie: te nauw betrokken bij besluitvorming over persoonsgegevens;
 • Aanstellen van één FG voor meerdere bedrijfsvestigingen is toegestaan;
 • De FG moet makkelijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld door een speciaal emailadres;
 • Het bekendmaken van de naam van de FG is niet vereist;
 • De FG als toezichthouder op de privacy, is niet persoonlijk verantwoordelijk voor naleving van de AVG: bedrijfsverantwoordelijkheid;
 • De FG geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • De FG moet voldoende tijd en (financiële) middelen tot zijn beschikking hebben om zijn functie naar behoren uit te kunnen oefenen;
 • De FG moet voldoende kennis hebben van de privacywetgeving, maar hoeft geen privacy expert te zijn;
 • Hoe complexer en gevoeliger de verwerkingen, des te deskundiger de FG moet zijn;
 • Juridische achtergrond FG is wenselijk. Een IT specialist is eveneens een goede kandidaat;
 • Het bestuur mag de FG geen directe instructies geven;
 • Onduidelijk of er een FG dient aangesteld te worden? Onderbouw goed waarom de FG wel of niet is aangesteld.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht