ONS NIEUWS

FAQ – Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Vraag 1 –  Welke berekening van de transitievergoeding moet ik toepassen?

Inzet beëindiging van het dienstverband in 2019, datum einde dienstverband en eindafrekening in 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet gerekend worden met de nieuwe berekening transitievergoeding. In de volgende gevallen bestaat echter overgangsrecht en moet de oude berekening van de transitievergoeding worden toegepast:

  1. Bij de rechter: het ontbindingsverzoek is ingediend voor 1 januari 2020.
  2. Bij het UWV: de ontslagvergunning is voor 1 januari 2020 ingediend.
  3. Vaststellingsovereenkomst: de werknemer heeft voor 1 januari 2020 schriftelijk ingestemd met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Kortom, werkgever en werknemer hebben vóór 1 januari 2020 een vaststellingsovereenkomst ondertekend.

De “oude” berekening van de transitievergoeding geldt ook in de gevallen dat door het hanteren van de opzegtermijn de einddatum in 2020 valt, waarbij voldaan is aan bovenstaande vereisten.

LET OP! Houd rekening met de 14-dagen bedenktermijn. Een herroeping na 1 januari 2020 betekent een nieuwe procedure met de nieuwe berekening van de transitievergoeding.

LET OP! De oude berekening van de transitievergoeding kan gebruikt worden in de onderhandeling bij de vaststellingsovereenkomst. Het kan een goed argument vormen om in 2019 nog tot een akkoord te komen. Aangevoerd kan worden dat er in 2020 een lagere transitievergoeding zal worden toegekend.

Vraag 2Is na 2 jaar ziekte de opzegtermijn van toepassing?

Als werkgever dient u zich te houden aan de opzegtermijn. De duur hangt af van hoe lang iemand bij u in dienst is. Een kortere opzegtermijn hanteren is enkel mogelijk in de volgende situaties:

  • De kortere opzegtermijn is opgenomen in de toepasselijke CAO.
  • De werknemer zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. In dat geval moet u zich houden aan een opzegtermijn van 1 maand.

In de wet zijn geen andere gronden voor verkorting te vinden; dus ook bij 2-jaar ziekte geldt de wettelijke opzegtermijn. Welke in de praktijk nagenoeg een lege huls is, aangezien de loondoorbetalingsverplichting (bij een goedgekeurd re-integratieverslag) na twee jaar arbeidsongeschiktheid komt te vervallen. De opzegtermijn heeft enkel invloed op de transitievergoeding.

LET OP! Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Er mag dus pas worden opgezegd vanaf het moment dat de twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken. Vanaf dan geldt de opzegtermijn.

 
Vraag 3 – Wat als de opzegtermijn ervoor zorgt dat beëindiging in 2020 valt?

Leidend is het moment van ondertekenen bij een VSO dan wel het moment van indienen van een verzoek bij het UWV of kantonrechter. Als dat peilmoment in 2019 valt geldt het oude recht wat betreft de berekening van de transitievergoeding. Komt er pas overeenstemming in 2020 of wordt het verzoek bij het UWV of kantonrechter in 2020 ingediend, dan geldt de nieuwe berekening van de transitievergoeding onder de WAB.

Vraag 4 – Als de opzegtermijn ervoor zorgt dat de beëindiging in 2020 valt, geldt dan de nieuwe transitievergoeding?

Leidend is het moment van ondertekenen bij een VSO dan wel het moment van indienen van een verzoek bij het UWV of kantonrechter. Als dat peilmoment in 2019 valt geldt het oude recht wat betreft de transitievergoeding en dient de oude berekening gehanteerd te worden. Komt er pas overeenstemming in 2020 of wordt het verzoek bij het UWV of kantonrechter in 2020 ingediend, dan geldt de nieuwe berekening van de transitievergoeding onder de WAB.

Vraag 5Gaat er in de WAB een proeftijd gelden van 5 maanden?

Het plan om de proeftijd voor vaste contracten te verlengen naar 5 maanden is door de Tweede Kamer afgekeurd. Bij nader inzien gaf de minister aan meer risico’s dan kansen te zien.

Vraag 6Moet ik ten tijde van de WAB ook een transitievergoeding betalen voor een ontslag tijdens proeftijd?

Onder de WAB heeft de werknemer vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Stel dat de werkgever de arbeidsovereenkomst na twee dagen opzegt in de proeftijd. Wat is deze werkgever aan transitievergoeding verschuldigd? Een voorbeeld: De werknemer heeft een salaris van € 2.000,00 + 8% vakantiegeld, dan bedraagt de transitievergoeding over deze twee dagen € 5, 50 bruto.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht