ONS NIEUWS

WAB – Geen urenaanbod aan oproepkracht? Boete voor de werkgever!

De werkgever is verplicht om steeds wanneer de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd de oproepkracht een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst.

Het aantal uur in het aanbod moet het gemiddelde aantal uur zijn waarvoor de oproepkracht de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

Met de invoering van deze regeling vorig jaar heeft de wetgever geen rekening gehouden met de penibele situatie waarin veel ondernemingen nu verkeren. Desondanks is het nalaten van het doen van een vast urenaanbod niet wijs, zoals bleek uit een recente uitspraak van de Rechter.

De boete 

Een werkgever die dat aanbod niet deed, moet nu aan de oproepkracht toch de uren uitbetalen én krijgt een boete van 50%. De 50% verhoging is een sanctie die volgt omdat werkgever het salaris niet op tijd heeft betaald omdat werkgever geen aanbod heeft gedaan tot een vaste urenomvang, maar werknemer hier wel recht op had en dus loon is misgelopen in die periode.

De boete van 50% is een wettelijke verhoging omdat er sprake is van een te late betaling en dit aan de werkgever is toe te wijzen. Als er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld storing van de bank) dan bestaat er geen aanspraak op de wettelijke verhoging.

Berekening van de boete 

De wettelijke verhoging begint vanaf de vierde werkdag nadat het salaris had moeten worden betaald te lopen:

  • Vanaf de vierde t/m de achtste werkdag = 5% van het verschuldigde loon per werkdag.
  • Na de achtste werkdag = 1% van het verschuldigde loon per werkdag.

Dit tot een maximum van 50% van het verschuldigde loon.

Ondanks dat de verwachting was dat door de oproepkracht weinig uren gemaakt konden worden in 2020, heeft de oproepkracht toch recht op uitbetaling van dezelfde uren als in 2019.

Heeft u een vraag over de omvang van het urenaanbod of over de rekening van de boete, neem contact met ons op!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht