ONS NIEUWS

Goed nieuws: MDIEU-regeling verruimd!

Wordt er bij jouw organisatie ook volop ingezet op duurzame inzetbaarheid (DI) van personeel? Dan hebben we goed nieuws! De MDIEU-regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en eerder uittreden) is verruimd.

Met de MDIEU-regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergoten of om werknemers die zwaar werk verrichten eerder te laten stoppen met werken (ook bekend als RVU). De regeling geldt voor het tijdvak 2021 t/m 2025. Voorheen konden enkel sectorale samenwerkingspartners een aanvraag doen voor de tijdelijke subsidieregeling. Vanaf september dit jaar is er een extra aanvraagtijdvak geopend voor individuele werkgevers (eventueel tezamen, zoals een moederbedrijf die ook voor haar dochteronderneming subsidie aanvraagt). Dit tijdvak loopt tot en met 30 november 2023. Daarnaast is het drempelbedrag voor dit aanvraagtijdvak verlaagd om de subsidie meer toegankelijk te maken voor kleinere organisaties.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Duurzame inzetbaarheid

Er kan subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s:

  • Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen.
  • Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen.
  • Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren.
  • De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan.

Hierbij kan gedacht worden aan een kortdurende training of workshops voor groepen, maar niet aan regulier of formeel onderwijs zoals BBL of BOL.

LET OP! Bestaande/lopende projecten of programma’s die gericht zijn op DI (zoals campagnes of voorlichtingsactiviteiten) komen mogelijk ook in aanmerking voor subsidie als ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt.

Eerder stoppen met werken (RVU)

De MDIEU biedt tevens subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan medewerkers die eerder willen stoppen met werken, zwaar werk verrichten en over maximaal drie jaar pensioengerechtigd zijn. Als extra voorwaarde geldt wel dat je als werkgever tegelijk investeert in DI.

Hoe zit het precies met de financiën?

Voor de activiteiten ter bevordering van DI geldt een eigen bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten. Het drempelbedrag is € 75.000. Ook advieskosten bij een DI-project zijn mogelijk subsidiabel. De eigen bijdrage bij RVU is 75%, waarbij het totaalbedrag voor minstens 25% moet zijn gericht op DI.

Wil je investeren in DI, maar heb je de plannen nog niet paraat? Waarschijnlijk komt er in 2024 opnieuw een tijdvak voor de individuele werkgevers.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht