ONS NIEUWS

Het afrekenen van vakantie-uren bij vertrek

Wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer eindigt, heeft de werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantie-uren. Daarnaast kan het voorkomen dat de werknemer meer vakantie-uren heeft opgenomen, dan dat zijn opgebouwd tot datum van uitdiensttreding. Hoe hier precies mee omgegaan kan worden, zal in dit artikel aan bod komen.

Minder vakantie-uren opgenomen

Het is mogelijk dat de werknemer de resterende uren opneemt vóór uitdiensttreding. Het is echter niet mogelijk om een werknemer hiertoe te dwingen. Wanneer hierover niets wordt afgesproken, dan dient de waarde van het restant van de vakantie-uren aan de werknemer te worden betaald. Dit kan gespreid worden betaald vóór uitdiensttreding en wordt dan tegelijk met het reguliere loon uitbetaald. In dit geval worden de vakantie-uren belast als normaal loon.

Het is ook mogelijk om bij de eindafrekening in één keer de waarde van het restant aan vakantie-uren uit te betalen. Dan dient – als het gaat over de belasting – gekeken te worden naar de zogenoemde “tabel bijzondere beloning”. Er wordt dan niet gerekend met het werkelijke loon van de werknemer, maar met het jaarloon van het vorige kalenderjaar. De definitieve belasting- en premieheffing van de werknemer wordt vervolgens via de aangifte inkomstenbelasting bepaald.

Meer vakantie-uren opgenomen

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of er in een van toepassing zijnde cao, arbeidsovereenkomst, personeelshandboek, vakantieregeling, etc. iets is opgenomen over te veel opgenomen vakantie-uren. Indien hiervan sprake is, dan zal de werknemer de te veel opgenomen vakantie-uren volgens hetgeen is afgesproken moeten terugbetalen. Indien hierover niets is geregeld, kan de werkgever deze vakantie-uren terugvorderen als de werknemer daarmee instemt. Stemt de werknemer niet in, dan kan de rechter eventueel nog beslissen of de terugvordering is toegestaan.

Disclaimer

De informatie in dit artikel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie. Wij raden dan ook aan om contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat je handelt of een beslissing neemt. HMP sluit elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit artikel uit en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht