ONS NIEUWS

Het nevenwerkzaamhedenbeding

Zijn jouw (templates) arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek al up te date na de wettelijke wijzigingen omtrent het doen van nevenwerk?! Lees ons advies over het juist formuleren van de regels over nevenwerkzaamheden.

Wat is er gewijzigd?

Sinds 1 augustus 2022 is een beding nietig die jouw werknemer verbiedt of beperkt om voor anderen arbeid te verrichten buiten de tijdstippen waarop de werknemer zich heeft verbonden te werken voor jouw organisatie. Tenzij de bepaling kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Wat vraagt deze veranderende wetgeving van mijn organisatie?

Deze wijziging zorgt ervoor dat het belangrijk is om altijd de afweging te maken in hoeverre het noodzakelijk is om een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst of  arbeidsvoorwaardenreglement / personeelshandboek. Daarnaast kan het betekenen dat huidige nevenwerkzaamhedenbedingen nu nietig zijn.

Indien je de wens hebt wel een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen / het huidige beding te wijzigen (in een specifieke situatie), dan kan het volgende gebruikt worden als een goed uitgangspunt:

Artikel XX – Nevenwerkzaamheden

  1. Werknemer zal gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever nevenwerkzaamheden verrichten, hetzij ten behoeve van derden, hetzij als zelfstandige voor eigen rekening, ongeacht het feit of werknemer hiervoor een vergoeding ontvangt of niet.
  2. Werkgever is enkel bevoegd de hierboven bedoelde schriftelijke toestemming te onthouden indien daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden gegeven.

LEES OOK: ”De beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst”

Heb je vragen over bovenstaande informatie / het gewijzigde nevenwerkzaamhedenbeding of wil je weten wat het concreet betekent voor jouw organisatie? Neem dan vooral contact op met onze adviseurs via 085-0492444 of hmp@hmp.nl.

Disclaimer: Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

 

 

 

Deel dit bericht