ONS NIEUWS

Prinsjesdag 2020: Het nieuws voor u op een rij!

Wat zijn de belangrijkste zaken voor HR en werkgevers in de plannen voor 2021 van het kabinet? HMP heeft het praktisch voor u uiteengezet.

Vroeg pensioen

Werknemers die niet gezond door kunnen werken tot de AOW-leeftijd, kunnen tijdelijk aanspraak maken op het vroegpensioen. Deze groep werknemers kunnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd een uitkering van hun werkgever krijgen ter hoogte van de AOW. De strafheffing (RVU-heffing) die betaald moest worden over de regelingen voor vervroegde uittreding wordt tijdelijk afgeschaft.

De voorgestelde vrijstelling van de RVU-heffing geldt voor een periode van vijf jaar: de regeling is van toepassing in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Herziening pensioenstelsel

Het pensioenstelsel wordt voor 1 januari 2022 aangepast naar een stelsel dat beter past bij de huidige samenleving. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026. Binnen deze periode moeten sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling, over adequate compensatie en over al dan niet invoeren. Uiteindelijk moet het duidelijker worden hoeveel premies je als werknemer afdraagt, wat aan vermogen wordt opgebouwd en hoeveel pensioen later wordt uitgekeerd.

De AOW-leeftijd

De AOW- leeftijd wordt de komende jaren als volgt vormgegeven:

2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
Sparen vakantiedagen

De huidige fiscale regeling voor het sparen van vakantieverlof en compensatieverlof (overwerk of werk op onregelmatige uren) wordt verruimt.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Beëindigt een kleine werkgever zijn bedrijf wegens ziekte of pensionering, dan heeft hij vanaf 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de betaalde transitievergoedingen voor zijn werknemers. De compensatie geldt ook in het geval van bedrijfsbeëindiging wegens overlijden van de eigenaar.

Coronacrisis

De steun voor bedrijven en mensen in loondienst, duurt tot en met juni 2021. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te helpen bij het vinden van ander werk of bij het aanpassen van hun huidige werk. Het kabinet benadrukt dat niet altijd voorkomen kan worden dat mensen hun baan kwijtraken en bedrijven failliet gaan. Waaruit dit steunpakket tot juni 2021 bestaat, kunt u lezen in een aparte nieuwsbrief van HMP.

Daarnaast trekt het kabinet 1.4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket voor begeleiding naar ander werk of omscholing van werknemers.

STAP-budget

De fiscale scholingsaftrek voor werknemers wordt vervangen door een ontwikkelbudget genaamd STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Met het STAP-budget kunnen werkzoekenden en werknemers zichzelf blijven ontwikkelen. Dit kan door het aanvragen van een budget ter waarde van maximaal € 1.000 per persoon. Het ontwikkelbudget is in te zetten voor opleidingen, cursussen en trainingen. Het budget gaat naar verwachting in op     1 januari 2022. Tot die tijd kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Omscholing naar tekortberoepen in het mkb

In 2021 investeert het kabinet in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is. Werkgevers betalen zelf 50% aan een omscholingstraject.

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1,2 % naar 1,18%.

Nb. Alle bovenstaande wetten en wijzigingen dienen nog goedgekeurd te worden door het parlement. Het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht