ONS NIEUWS

Highlights NOW 3 regeling

De huidige NOW 2 regeling is onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De NOW 3 regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld:

Tijdvak 1 – Oktober, november, december 2020
Tijdvak 2 – Januari, februari, maart 2021
Tijdvak 3 – April, mei, juni 2021

Per tijdvak heeft u de keuze of u de regeling aanvraagt. De referentiemaand voor de 3 tijdvakken is juni 2020.

Het doel van de NOW 3 regeling is volgens het kabinet om enerzijds zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar anderzijds de werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’.  Het voornemen is om de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen.

LET OP! Er zijn wel enkele voorwaarden gewijzigd. De volgende wijzigingen zijn op dit moment al bekend:

Inspanningsverplichting omscholing bij ontslag

Ontslaat u een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen en verricht u geen inspanningen om deze werknemer naar nieuw werk te begeleiden? Dan krijgt u een korting van 5% op de aangevraagde NOW-uitkering. Deze korting vervangt de ontslagboete. U bent dus als werkgever verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

Wat de inspanningsverplichting betreft kunt u denken aan ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers. U geeft hiervoor een intentieverklaring af in het aanvraagformulier NOW3, waarin u als werkgever toezegt  dat u zal voldoen aan de inspanningsverplichting. Hoe u dit het beste kunt aanpakken kunt u lezen in ons aankomend artikel over de inspanningsverplichting; de praktische slag.

Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog

Het percentage omzetdaling om aanspraak te maken op de NOW 3 regeling stijgt:

Oktober t/m december 2020 Minimaal 20% omzetverlies
Vanaf januari 2021 Minimaal 30% omzetverlies
Vergoeding gaat omlaag

Bij de vorige NOW regeling (NOW 2) werd tot 90% van de loonsom vergoed. Voor de nieuwe regeling (NOW 3) gaat deze vergoeding omlaag:

Vanaf oktober 2020 Maximaal 80% van de loonkosten wordt vergoed
Vanaf januari 2021 Maximaal 70% van de loonkosten wordt vergoed
Vanaf april 2021 Maximaal 60% van de loonkosten wordt vergoed

Ontslagboete komt te vervallen

Er wordt geen ontslagboete meer gehanteerd als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Lagere maximale vergoeding

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

NOW 3 aanvragen

De NOW 3 regeling kan vanaf 16 november worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de periode oktober t/m december 2020.

Heeft u vragen over de NOW 3 regeling? Stel uw vraag aan een van onze adviseurs: 085-0492444 / hmp@hmp.nl

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht