ONS NIEUWS

Komt de ontslagboete te vervallen?

In de eerder gecommuniceerde steunmaatregelen introduceerde het kabinet de zogenaamde ‘ontslagboete’.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling is dat de werkgever gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag indient voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dit wel, dan ontvangt hij een boete ‘de ontslagboete’.

Het kabinet is nu druk bezig om een nieuw pakket steunmaatregelen te ontwikkelen voor bedrijven. In het nieuwe steunpakket is het kabinet voornemens de huidige ‘ontslagboete’ te schrappen.

Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren en welke voorwaarden hieraan verbonden zullen zijn, is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u op de hoogte brengen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht