ONS NIEUWS

UPDATE! Dit zijn de wetswijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 veranderen er weer een aantal dingen op het gebied van HR en arbeidsrecht. Lees ze hier!

Verhoging wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2023 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder met een volledig dienstverband gelden per 1 juli 2023 de volgende minimumbedragen:

Per maand          € 1.995

Per week             € 460,40

Per dag                € 92,08

Daarnaast wordt per januari 2024 het Wettelijk Minimumuurloon ingevoerd. Lees hier meer over in ons artikel ‘’Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024’’!

Opzegverbod van zes weken bij ziekte AOW’er

Per 1 juli 2023 wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte van een AOW’er verkort van dertien naar zes weken. In de Verzamelwet SWZ 2023 is vastgesteld dat de termijn van dertien weken wel blijft gelden voor AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn. Ziekteperiodes waar minder dan vier weken tussen zitten, worden gezien als één ziekteperiode.

Voorbeeld: Een medewerker meldt zich een week voor 1 juli 2023 ziek, herstelt binnen dertien weken en meldt zich binnen vier weken weer ziek. Dit wordt gezien als één ziekteperiode, waardoor je medewerker recht heeft om de loondoorbetaling van dertien weken vol te maken.

De termijn geldt naast de loondoorbetalingsplicht ook voor de re-integratieplichten, het opzegverbod tijdens ziekte én het recht op een Ziektewet-uitkering.

Visie over re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 moet zowel werkgever als werknemer zijn/haar visie op het re-integratietraject geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit heeft tot doel de betrokkenheid bij de re-integratie te bevorderen.

! Deze nieuwe regel geldt alleen voor documenten die werkgevers en werknemers op of na 1 juli 2023 opstellen. Werknemers die vóór 1 juli ziek zijn geworden, zijn dus niet verplicht om achteraf alsnog hun visie te geven in een reeds opgesteld plan van aanpak.

Wet Toekomst Pensioenen

Vanaf 1 juli 2023 begint er een overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen. Tijdens de transitieperiode maken werkgevers, werknemers en vakbonden afspraken over de pensioenregelingen.

In het nieuwe pensioenstelsel is elke pensioenregeling een premieregeling. Hierbij staat de inleg van de pensioenpremie centraal en is de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering onzeker. In tegenstelling tot de huidige middelloonregelingen, wordt werknemers geen vastgesteld pensioenbedrag meer toegezegd. Een ander uitgangspunt van het nieuwe stelsel is de vlakke pensioenpremie: een vastgesteld premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Op 1 januari 2028 dient het nieuwe pensioenstelsel officieel in te gaan. Meer informatie volgt!

Disclaimer:

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht