ONS NIEUWS

Noodloket NOW-regeling per 6 april geopend

Sinds vanmorgen (6 april) is het mogelijk om de aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die gedurende drie maanden tenminste 20% omzetverlies hebben tegemoet te komen. Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers met een vast en een flexibel contract door te betalen. Vanaf 09:00 uur vanmorgen kunnen werkgevers de aanvraag indienen door middel van het invullen van een digitaal formulier op de site van het UWV.

Hieronder vindt u een uiteenzetting van de gegevens die u nodig heeft bij het aanvragen van de NOW-regeling. Tevens vindt u een concreet stappenplan die u kunt gebruiken bij de aanvraag.

 

Benodigde informatie voor het aanvragen NOW-regeling    (bron: UWV.nl)
Welk formulier moet u invullen?

Voor het aanvragen van de NOW-regeling dient u het ‘Formulier Aanvraag tegemoetkoming’ in te vullen. Dit formulier vindt u op de site van het UWV.

 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag NOW-regeling?

De volgende gegevens heeft u nodig bij het indienen van de aanvraag:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon;
 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet;
 • Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: uw zaaknummer (dit nummer bestaat uit 5 tot 6 cijfers en staat in de ontvangstbevestiging van het ministerie van SZW).
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Let op: Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.

Voor de aanvraag heeft u ook nodig:

 • Een printer;
 • Een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
 • Een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht). Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: U kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

 

Stappenplan aanvragen NOW-regeling
STAP 1: Formulier invullen, afdrukken en ondertekenen
 • Vul het Formulier Aanvraag tegemoetkoming in.
 • Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en druk deze pdf-versie af.
 • Zet op het afgedrukte formulier uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening.

Let op: alleen ondertekende formulier worden in behandeling genomen.

 

STAP 2: Scan maken van het formulier
 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

 

STAP 3: Scan maken van bankafschrift
 • Maak ook een scan van het afschrift van uw bankrekening.
 • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed op de scan zichtbaar zijn. De overige gegevens mag u zwart maken.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
 • Het gaat om het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

 

STAP 4: Scanbestanden uploaden en formulier verzenden
 • Upload het scanbestand van het formulier.
 • Upload het scanbestand van uw bankrekeningafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik dan op ‘Aanvraag indienen’.
 • Het formulier is nu verzonden.

Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat zij de aanvraag hebben ontvangen de eerste betaling te voldoen. Mits de aanvraag volledig is. De tweede betaling volgt ongeveer een maand na de eerste betaling. En de derde betaling weer een maand na de tweede betaling.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht