ONS NIEUWS

NOW-regeling of bedrijfseconomisch ontslag?

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling is dat de werkgever gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag indient voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel dan wordt de subsidie achteraf gecorrigeerd door het loon van de werknemer(s) voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. Dit loonbedrag wordt vervolgens verhoogd met 50% (boete). Uiteindelijk worden het loonbedrag en de boete in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Voor eerdere ingediende ontslagaanvragen krijgt de werkgever de mogelijkheid deze in te trekken.

Dit betekent echter niet dat er helemaal geen ontslagaanvragen ingediend mogen worden op grond van bedrijfseconomische redenen. Indien u ontslag op bedrijfseconomische redenen indient, moet u aannemelijk maken dat het ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling en waarom.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht