ONS NIEUWS

Ontslag op staande voet: wanneer is dit gegrond en wat zijn de stappen?

Werknemer: ‘’Bek houden anders trek ik je kop van je romp’’. Voor deze opmerking, die was gericht aan de commercieel directeur van een groothandel, werd de werknemer in kwestie op staande voet ontslagen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam tot het oordeel dat er, gelet op de omstandigheden, geen dringende reden was voor een ontslag op staande voet. De rechter oordeelde dit omdat de werkgever had besloten om de werknemer niet te horen (geen hoor- en wederhoor toe te passen). Naderhand naar voren gebrachte omstandigheden hebben ertoe hebben geleid dat er geen dringende reden aanwezig was. Tijdens het proces werd namelijk vastgesteld dat bij de werknemer gediagnostiseerde ADD en een recidiverende depressie van invloed zijn geweest op het gedrag van de werknemer en heeft bijgedragen aan de uitbarsting tegen de werkgever. Door werknemer niet te horen heeft werkgever zich onvoldoende verdiept in de situatie van de werknemer, aldus de rechter, met als gevolg dat ontslag op staande voet niet had mogen plaatsvinden.  

Deze uitspraak laat nog eens zien dat het belangrijk is om niet te snel over te gaan tot een ontslag op staande voet en wanneer je dit wel doet, dat je dan de juiste stappen doorloopt. De adviseurs van HMP helpen je hier graag bij, bel daarom gerust om even te sparren (085-0492444, of mail naar: hmp@hmp.nl).

Stappen

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie binnen het arbeidsrecht en daarom gelden er belangrijke regels en richtlijnen. Iedere ontslagcase staat op zich en wordt apart beoordeeld. Het juridisch kader van ontslag op staande voet is afhankelijk van de praktijksituatie, maar er zijn een aantal basisregels die in ieder geval in acht moeten worden genomen.

TIP! Sta altijd eerst stil bij de vraag of er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Laat je vooraf altijd goed informeren over de juridische mogelijkheden en voorkom daarmee een ongegrond ontslag op staande voet, met mogelijk een billijke vergoeding als schadeclaim voor de werkgever tot gevolg.

Stappenplan ontslag op staande voet nadat de gedraging heeft plaatsgevonden:

 1. Roep de werknemer zo spoedig mogelijk op voor een gesprek;
  Optioneel: Indien er meer onderzoek gedaan moet worden, stel de werknemer dan eerst op non-actief en vermeld de reden daarvan. Doe vervolgens (nader) onderzoek en win juridisch advies in. Ga hiermee voortvarend te werk! Roep de werknemer na afloop van het onderzoek opnieuw op voor een gesprek;
  1. Deel de werknemer de bevindingen mee (de dringende reden) en geef aan dat een ontslag op staande voet wordt overwogen;
  2. Vraag de werknemer waarom hij dit heeft gedaan en vraag hem naar zijn persoonlijke omstandigheden (hoor en wederhoor);
  3. Weeg de persoonlijke omstandigheden van de werknemer af tegen de gedraging van de werknemer en trek een conclusie;
  4. Deel deze conclusie met de werknemer; dat er een ontslag op staande voet wordt gegeven en deel daarbij ook de dringende reden mee. Leg dit zorgvuldig vast in een brief. Belangrijk: de dringende reden moet voor de werknemer onmiddellijk duidelijk zijn;
   – Zijn er meerdere gronden aangevoerd voor het ontslag? Motiveer dan dat deze zowel los van elkaar als samen een dringende reden vormen;
   1. Stop de loondoorbetaling en zorg voor een eindafrekening;
   2. Noteer de vervaltermijn van 2 maanden die geldt voor het aanvechten van het ontslag op staande voet in de agenda.

    

   Gevolgen ontslag op staande voet
   • Bij ontslag op staande voet stopt de loondoorbetaling direct en de werknemer verliest het recht op een WW-uitkering (vandaar dat dit wordt gezien als de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht).
   • De werkgever is de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd.

   Geen ontslag op staande voet, hoe verder?

   Wanneer de grond voor het ontslag niet direct aanleiding geeft om over te gaan tot ontslag op staande voet, maar de situatie is zodanig ernstig dat je niet met de werknemer verder wilt, dan kun je een vaststellingsovereenkomst overeenkomen. Met het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst  op neutrale grond behoudt de werknemer zijn WW-rechten. De voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst hangen in hoge mate af van de ernst van hetgeen is voorgevallen.

   Ontslag op staande voet staat dus op zichzelf. De adviseurs van HMP helpen je dan ook graag bij jouw casus en het inschatten van de haalbaarheid van het ontslag en wat mogelijk alternatieven zijn. Omdat voorkomen beter is dan genezen kunnen wij u ook helpen met het opzetten van een goed HR-beleid met duidelijke interne regels en afspraken.

   HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

   Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation

   Deel dit bericht