ONS NIEUWS

Oproepkrachten en de WAB: vast urenaanbod vóór 01-02-2020

Voor iedere oproepkracht die op 1 januari 2020, 12 maanden bij u heeft gewerkt geldt dat u vóór 1 februari 2020 voor het eerst een vast urenaanbod gedaan moet hebben.

  • Let op dat u ook de oproepkrachten een aanbod doet die u recentelijk niet hebt opgeroepen, maar die wel een oproepovereenkomst hebben voor de duur van 12+ maanden.
  • Het aanbod dat u minimaal moet doen, ziet op het gemiddeld aantal uren over het afgelopen jaar. De oproepkracht heeft een maand bedenktijd en mag het aanbod weigeren.
  • Leg het aanbod en eventuele weigering goed schriftelijk vast.

Doet u geen aanbod? Dan ontstaat het recht op loondoorbetaling voor het aantal uur dat u in eerste instantie had moeten aanbieden en kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar na dato worden gevorderd.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht