ONS NIEUWS

Opzegverboden tijdens ontslag: schema opzegverboden WWZ

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 zijn ook de opzegverboden veranderd. Wanneer kan een zieke werknemer of een OR lid nog ontslagen worden? En hoe zit het met de zwangere werkneemster?

LET OP! Per 1 augustus 2022 zijn er weer nieuwe opzegverboden bij gekomen. Lees ze in ons artikel ”Nieuwe opzegverboden per 1 augustus 2022”.

Opzegverboden

De opzegverboden staan opgesomd in de wet. Maar zoals altijd in het recht zijn er veel uitzonderingen en die staan weer ergens anders in de wet. De teksten zijn moeilijk leesbaar.

Tijdens-verboden en Wegens-verboden

Er is een onderscheid tussen de zogenaamde tijdens-verboden en de wegens-verboden.

  • Tijdens-verboden zijn opzegverboden die aangeven dat een werknemer niet ontslagen mag worden gedurende de periode dat een werknemer bijvoorbeeld ziek of zwanger is.
  • Wegens-verboden geven aan dat een werknemer niet ontslagen mag worden om een reden die beschermd moet worden. Bijvoorbeeld: een werknemer mag niet ontslagen worden omdat hij ouderschapsverlof opneemt of zondagarbeid weigert.

Wijze van beëindiging

Een opzegverbod geldt niet bij elke manier van beëindiging. Een beëindiging met wederzijds goedvinden mag altijd. Ook kan een kantonrechter nog al eens om een opzegverbod heen. In het schema staan de opzegverboden op een rij en wordt per beëindigingswijze aangegeven of er rechtsgeldig beëindigd kan worden.

Een belangrijk verschil met de situatie voor 1 juli 2015 is dat een zieke werknemer ook bij reorganisatie niet ontslagen kan worden. In dat geval gaat een andere – niet zieke werknemer – voor.

Schema Opzegverboden WWZ – Kun je rechtsgeldig beëindigen?

‘Tijdens’ verboden (niet opzeggen tijdens de periode dat het opzegverbod van toepassing is):

Deel dit bericht