ONS NIEUWS

Oude rekenmethode CBS leidt tot hoge kosten bij werkgevers

Per juni 2023 is het CBS overgestapt op een nieuwe rekenmethode voor het ramen van de consumentenprijsindex (CPI). Door deze nieuwe methode wordt er in het weergeven van de inflatie rekening gehouden met de energieprijzen. In de oude methode werden alleen nieuwe energiecontracten van consumenten meegenomen, terwijl nu in de nieuwe rekenmethode ook rekening wordt gehouden met lopende energiecontracten.

De oude rekenmethode heeft tot gevolg gehad dat de inflatie sterk toenam, waarbij de vraagt werd gesteld of dat wel overeen kwam met de daadwerkelijke tarieven van de consument.

Indexeringsdoeleinden

Uit onderzoek van CBS naar het effect van deze nieuwe rekenmethode, blijkt dat er een verschil is tussen de gepubliceerde inflatie en wat deze was geweest als de nieuwe methode al eerder was ingevoerd. Zo schrijft CBS het volgende:

‘Tot en met oktober 2022 was de inflatie hoger dan in de onderzoeksreeks, vanaf november 2022 lager. Gemeten over een langere periode verdwijnt dit verschil. Omdat de CPI en de onderzoeksreeks zowel in het begin als aan het einde van de bestudeerde periode vrijwel samenvallen, is de inflatie gemeten over de hele periode nagenoeg identiek.’

Loonsverhogingen

Hoewel CBS niet overgaat tot aanpassing van de cijfers met terugwerkende kracht, heeft de aangepaste rekenmethode voor werkgevers groot effect. Loonsverhogingen zijn immers in veel gevallen gebaseerd op de oude inflatiecijfers, die na het onderzoek van CBS, over een lange periode lager blijken te zijn.

Onderhandelingen en afspraken

Het effect van de nieuwe rekenmethode van het CBS zal voor veel werkgevers aanleiding geven om de komende loonsverhogingen goed onder de loep te nemen en bedrijfsafspraken te maken. Ook werkgeversorganisaties kondigen aan dat de nieuwe methode aanleiding geeft om hier rekening mee te houden in de komende cao-onderhandelingen.

Weten wat het mogelijk voor jouw organisatie betekent? Neem contact op met @Randy van den Boogaard

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht