ONS NIEUWS

Q&A AOW & Pensioenontslagbeding
Wat is een pensioenontslagbeding?

Het pensioenontslagbeding is een bepaling in je (collectieve) arbeidsovereenkomst waaruit volgt dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioenleeftijd.

Wel of geen pensioenontslagbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst?

HMP adviseert om geen pensioenontslagbeding op te nemen in de template arbeidsovereenkomst van jouw bedrijf. Het pensioenontslagbeding kan het doorwerken van de werknemer bij jouw onderneming na de AOW-gerechtigde leeftijd in de weg staan. Het opnemen van een pensioenontslagbeding zorgt er immers voor dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de overeengekomen leeftijd van rechtswege eindigt en is er actie nodig om de werknemer door te laten werken na de AOW-leeftijd.

Wettelijke opzegmogelijkheid bij AOW-gerechtigde leeftijd?

Sinds de invoering van de WWZ in 2015 bestaat een wettelijke, eenmalige manier van opzeggen bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij het ontbreken van een pensioenontslagbeding blijft de werknemer ook na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst, tenzij je actie onderneemt om het dienstverband te beëindigen. Dit kan middels het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, waarbij rekening gehouden moet worden met de wettelijke opzegtermijn. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet benodigd.

LET OP! Voorwaarde is wel dat je de arbeidsovereenkomst met de werknemer bent aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Opzeggen alleen mogelijk op het moment van bereiken AOW-gerechtigde leeftijd?

De wettelijke opzegmogelijkheid is toe te passen bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geeft je de flexibiliteit om de werknemer nog een periode door te laten werken. Als werkgever kan je eenmalig gebruik maken van de mogelijkheid tot het opzeggen op grond van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wat is de ‘gratis’ manier van opzeggen?

Het gebruik maken van de wettelijke opzegmogelijkheid bij AOW-gerechtigde leeftijd, wordt ook wel de ‘gratis’ manier van opzeggen genoemd, omdat er geen kosten gemoeid gaan met een UWV-procedure of rechterlijke procedure.

Is er een transitievergoeding verschuldigd?

Nee, je bent geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Wat als er in de arbeidsovereenkomst of CAO wel een pensioenontslagbeding staat?

Staat in jouw arbeidsovereenkomsten wel een pensioenontslagbeding? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst met de AOW’er van rechtswege op de datum dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, en heb je daarmee van de eenmalige, wettelijke manier van opzeggen gebruik gemaakt. Het is mogelijk om met de werknemer (schriftelijk) overeen te komen dat jullie het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst of CAO doorstrepen. Ga wel na of de CAO deze mogelijkheid biedt.

Andere mogelijkheden naast opzeggen of door laten lopen van de arbeidsovereenkomst?

Naast het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het door laten werken van de AOW-er onder de bestaande overeenkomst, bestaat er nog een andere mogelijke route. Bij het inslaan van deze route zeg je de arbeidsovereenkomst op op grond van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar sluit je gelijktijdig met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met inbegrip van de bijzondere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers, zoals:

  • Een maand opzegtermijn;
  • Een ruimere ketenregeling;
  • Aanzienlijk kortere doorbetalingsplicht bij ziekte.
Mijn AOW-er is ziek, wat nu?

Wordt de AOW-er ziek, dan ben je verplicht om 6 weken het loon door te betalen. De loondoorbetaling duurt korter dan 6 weken indien het dienstverband eerder stopt. Tijdens deze 6 weken loondoorbetalingsverplichting mag je de werknemer niet ontslaan.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd: hoeveel contracten mag ik mijn AOW-er aanbieden?

Aan de AOW-er mag je maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar aanbieden. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de AOW-er en jou.

Welke opzegtermijn moet aangehouden worden bij een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt?

De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn bedraagt één maand. Ook voor de werknemer geldt een termijn van één maand.

Moet ik rekening houden met de Wet minimumloon voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Ja. Sinds 1 juli 2015 geldt het wettelijk minimumloon voor alle werkenden vanaf 23 jaar. Ook bestaat het recht op minimumvakantiebijslag.

Als een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt vraagt om urenuitbreiding, moet ik deze dan toekennen?

Nee. Een werknemer kan er altijd om vragen, maar na het door de werknemer bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is een werkgever niet verplicht hierin mee te gaan.

Hoe ga ik in het kader van bedrijfseconomisch ontslag (waarvan sprake kan zijn bij bijvoorbeeld reorganisaties) om met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Volgens het afspiegelingsbeginsel dienen eerst de werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, oproepkrachten en werknemers die werken op een tijdelijke arbeidsovereenkomst die nog maximaal 26 weken duurt voor ontslag in aanmerking te komen. Afspiegelen bij bedrijfseconomisch ontslag is complex. Voor meer vragen hieromtrent kan je contact opnemen met onze adviseurs.

Conclusie?

Voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is het pensioenontslagbeding niet nodig. Zijn jij en de werknemer het er over eens dat de werknemer doorwerkt na de AOW- gerechtigde leeftijd, dan staat het pensioenontslagbeding je in de weg. Zonder pensioenontslagbeding kan dat namelijk heel eenvoudig, aangezien je vervolgens daarna nog de eenmalige wettelijke opzegmogelijkheid hebt.

Heb je vragen over het pensioenontslagbeding? Leg jouw situatie aan ons voor en wij voorzien je van praktisch advies!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht