ONS NIEUWS

Team HMP heeft de opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon gehaald!

Met het behalen van dit diploma zijn wij in staat melders op een professionele wijze op te vangen en te begeleiden.

Daarnaast hebben we geleerd hoe we organisaties op juiste wijze – gevraagd en ongevraagd – kunnen adviseren op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon?

Om ervoor te zorgen dat de werkplek als veilig en gezond wordt ervaren, is het belangrijk een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon (naast even eventuele interne vertrouwenspersoon) waarborgt de objectiviteit en onafhankelijkheid.

Wist je dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om organisaties met meer dan 10 werknemers te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen? Het wetsvoorstel gaat nog langs de Eerste Kamer, maar de plannen voor invoering van de wet lijken steeds concreter te worden.

Contact

Benieuwd naar wat HMP voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met @Lois Belo: 📞 085-0492444 / 📧 hmp@hmp.nl

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht