ONS NIEUWS

Transitievergoeding norm bij Sociaal Plan

Een recente uitspraak van de Ondernemingskamer (zaaknummer: 200.210.285/01 OK) luidt het definitieve einde van de kantonrechtersformule bij beëindigingsregelingen in. De kamer behandelde een zaak waarin een onderneming in het bepalen van de beëindigingsvergoeding afweek van eerder gevoerd beleid. Als beëindigingsregeling werd de transitievergoeding aangeboden in plaats van de neutrale kantonrechtersformule zoals in een eerdere fase van de organisatiewijziging. Als motivering voor de afwijking werd niet een financiële grond aangevoerd, maar het feit dat er een belangrijke wetswijziging (WWZ) sinds 1 januari 2015 gerealiseerd is en de financiële vergoeding bij beëindiging van het dienstverband hierop kon worden gebaseerd, namelijk een transitievergoeding. Hiermee kon het beleid met betrekking tot een beëindigingsvergoeding binnen de onderneming naar beneden  worden bijgesteld in de vorm van een transitievergoeding, die lager ligt dan de kantonrechtersformule.

In sociale plannen wil de vakbond nog graag verwijzen naar de kantonrechtersformule of geldt volgens hen de transitievergoeding als minimum voor onderhandelingen over de hoogte van beëindigingsvergoedingen. HMP heeft vele sociale plannen sinds invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) namens of samen met een werkgever afgesloten. Wij zijn van mening dat de WWZ sluitstuk is van langdurige en intensieve onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en dat beide uiteindelijk op de transitievergoeding zijn uitgekomen in combinatie met diverse andere wijzigingen die zijn opgenomen in de WWZ. Onze mening over de WWZ hebben wij in eerdere nieuwsbrieven gegeven. Aanpassing aan deze wet is ons inziens onontkoombaar. Vooralsnog vlot het niet met de onderhandelingen over een nieuw kabinet en is de huidige WWZ dus een gegeven. Wij gaan uit van het feit dat de transitievergoeding de norm is en niet een minimum. De uitspraak van de Ondernemingskamer ondersteunt ons hierin.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht