ONS NIEUWS

Update wet DBA – 1 oktober 2021 nieuwe wet -en regelgeving verwacht
Nieuwe wet DBA

De wet DBA die dient als opvolger van de wet Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is sinds 1 mei 2016 van toepassing. De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Om die reden heeft het kabinet besloten de wet DBA te vervangen.

Het streven was om de nieuwe wet / maatregelen in te laten gaan op 1 januari 2021. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet is echter opnieuw opgeschort.

De inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft nu vertraging opgelopen op de pilot van de webmodule die inzicht geeft of er sprake is van een vast dienstverband of niet. De Belastingdienst – die hier partij bij is – heeft het momenteel te druk met de Coronacrisis.

Handhaving van huidige wet DBA

De huidige wet DBA wordt nauwelijks gehandhaafd. Wel handhaaft de Belasting sinds 1 januari 2020 wat meer. Echter enkel als zij de opdrachtgever als kwaadwillend zien, of aanwijzingen die de Belastingdienst heeft gegeven niet opvolgt.

Dit betekent dat de Belastingdienst correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kan opleggen, met eventueel een boete wanneer de opdrachtgever aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgt.

1 oktober 2021 nieuwe wet-en regelgeving 

Is er geen sprake van 1 van deze 2 situaties? Dan wordt de handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021. Het kabinet wil op deze datum nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt. Tot die tijd blijft de Wet DBA van kracht.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht