ONS NIEUWS

WAB – Vanaf start dienstverband transitievergoeding verschuldigd

Vanaf 1 januari 2020 moet u als werkgever eerder een transitievergoeding betalen en bovendien verandert de berekening van de transitievergoeding. Lees hier wat de nieuwe situatie inhoudt.

HUIDIGE SITUATIE – Werknemer heeft recht op een transitievergoeding na verloop van twee jaar. Daarbij geldt dat voor de berekening van de transitievergoeding voor elk dienstjaar 1/3 van het maandsalaris wordt berekend. De dienstjaren na tien jaar wegen zwaarder, namelijk 50%.

NIEUWE SITUATIE – Vanaf 1 januari 2020 heeft uw werknemer vanaf de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt het volgende aangehouden: voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris. Dit geldt in tegenstelling tot wat nu geldt ook voor dienstjaren na tien jaar en voor 50+ werknemers.

LET OP! Zelfs bij ontslag in de proeftijd geldt het recht op de transitievergoeding. Immers, de werknemer heeft vanaf dag één recht op de transitievergoeding.

Wist u dat…? Per 1 januari 2020 de overbruggingsregeling transitievergoeding voor werkgevers met minder dan 25 werknemers komt te vervallen.
Ook het overgangsrecht voor 50-plussers vervalt per 1 januari 2020. Daarmee vervalt de hogere transitievergoeding voor 50-plussers die minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor deze doelgroep de reguliere berekeningswijze.

U kunt altijd bij ons terecht voor vragen over de transitievergoeding.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht