ONS NIEUWS

Vaststellingsovereenkomst: do’s en don’ts voor de werkgever!

Vaststellingsovereenkomst: do’s en don’ts voor de werkgever!

Do’s
 • Zorg als werkgever dat je helder hebt op welke reden het ontslag rust. De vaststellingsovereenkomst is immers een wederzijds goedvinden en de werknemer zal zich moeten kunnen vinden in de reden van het ontslag.
 • Plan als werkgever een afspraak in met je werknemer. Tijdens dit gesprek kan je uitleggen waarom de arbeidsovereenkomst eindigt en kun je de werknemer hierover informeren. Handig is om van te voren voor te bereiden welke voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst voor jou belangrijk zijn.
 • Kom de werknemer tegemoet in afspraken, dit zal ervoor zorgen dat de werknemer sneller akkoord zal gaan met de vaststellingsovereenkomst en zal de werknemer ook sneller de werkgever tegemoet komen.
 • Bespreek met de werknemer hoe jullie tot de einddatum de werkzaamheden willen invullen. Zo kan je als werkgever wensen dat de werknemer nog zijn werkzaamheden van een opdracht afmaakt of kan je de voorkeur hebben voor dat de werknemer zo snel mogelijk wordt vrijgesteld van werk.
 • Geef in de vaststellingsovereenkomst aan dat het de werknemer niet te verwijten is dat hij werkloos is geworden. Indien je dit niet opneemt in de vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer geen recht op een uitkering van het UWV.
 • Maak afspraken met de werknemer over het restant van de verlofdagen. Zo kan er worden afgesproken dat de werknemer de helft van het aantal uren opneemt en de andere helft uitbetaald krijgt. Indien de werkgever niets opneemt in de vaststellingsovereenkomst, dient de werkgever de overgebleven vakantiedagen bij het verstrijken van de einddatum uit te betalen aan de werknemer.
 • Maak afspraken over de gemaakte kosten van onder andere de juridische bijstand van de werknemer. Zo kun je als werkgever ervoor kiezen om deze kosten gedeeltelijk of geheel te betalen. Tevens kan je als werkgever een keuze maken van het wel of niet verrekenen in de vaststellingsovereenkomst van de gemaakte scholingskosten van de werknemer.

Don’ts
 • Neem geen voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst op zonder hierover afspraken te hebben gemaakt met je werknemer.
 • Vergeet als werkgever niet de afspraken met de werknemer schriftelijk te noteren. Dit kan voorkomen dat je als werkgever afspraken vergeet op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.
 • Vergeet de bedenktermijn voor de werknemer van 14 dagen niet op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Indien de werkgever dit niet opneemt in de vaststellingsovereenkomst, dan is de bedenktermijn 21 dagen.
 • Vergeet niet dat het als werkgever belangrijk is je te houden aan de opzeggingstermijn. Doe je dit niet? Dan kan dit ervoor  zorgen dat de werknemer niet gelijk in aanmerking komt voor een uitkering bij het UWV.
 • Laat de werknemer niet onder druk of stress de vaststellingsovereenkomst tekenen. Geef de werknemer de tijd om de vaststellingsovereenkomst te lezen en mogelijke aanpassingen te kunnen doorgeven. Dit kan door middel van het sturen van een concept vaststellingsovereenkomst naar de werknemer. Laat de werknemer tevens niet tekenen tijdens een opzegverbod zoals ziekte of zwangerschap.
 • Belangrijk om niet te vergeten is het opnemen/overwegen van een concurrentie-, geheimhoudings-, boete- en/of relatiebeding.
 • Vergeet niet je als werkgever te laten informeren welke bepalingen en voorwaarden noodzakelijk zijn in een vaststellingsovereenkomst.

Meer lezen? Bekijk Checklist! De voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst toegelicht of Welke voorwaarden mogen niet ontbreken in de vaststellingsovereenkomst?

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht