ONS NIEUWS

WAB – Verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling geeft aan hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal aan een mogen worden gesloten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

HUIDIGE SITUATIE – Momenteel mogen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden gesloten over een periode van maximaal 2 jaar.

NIEUWE SITUATIE – In de nieuwe situatie blijft het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd op 3 staan. De periode waarin deze contracten mogen worden gesloten wordt echter verruimd van 2 jaar naar 3 jaar. Vanaf 1 januari 2020 mag u dus bijvoorbeeld weer 3 keer een jaarcontract aan uw werknemer aanbieden.

LET OP! Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Voorbeeld: in onderstaand schema is een voorbeeld te zien van de verruiming van de ketenregeling. Met deze werknemer zijn drie contracten afgesloten. In het huidige recht zou na 1 maart 2020 aan werknemer een contract voor onbepaalde tijd moeten worden aangeboden. De twee jaar waarover de drie contracten verspreid mogen worden zijn dan verstreken. Onder het nieuwe recht (vanaf 1 januari 2020) is er op 1 maart 2020 nog niet sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De periode waarover het maximum aantal contracten mag worden gesloten bedraagt vanaf dan 3 jaar, zonder overgangsrecht. In dit voorbeeld betekent dat pas per 1 maart 2021 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan en werkgever de mogelijkheid heeft nog eens een contract voor bepaalde tijd (6 maanden) aan te bieden.

  Startdatum Duur Einddatum
Contract 1 1 maart 2018 6 maanden 1 september 2018
Contract 2 1 september 2018 12 maanden 1 september 2019
Contract 3 1 september 2019 12 maanden 1 september 2020

Neem voor vragen gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht