ONS NIEUWS

WAB – WW premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 gaan de regels voor de WW-premiedifferentiatie wijzigen. Het huidige sectorstelsel voor de WW wordt opgeheven. Het sectorstelsel voor de ZW/WIA blijft wel bestaan. De wijziging wordt volledig gefinancierd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Nieuwe situatie – Afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst komen er 2 soorten premies WW;

  • Een lage premie van 2,94% voor contracten van onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang, BBL en jongeren onder de 21 jaar met bijbaantjes;
  • Een hoge premie van 7,94% voor de overige arbeidsovereenkomsten: bepaalde tijd contracten en oproepovereenkomsten.
Let op:
  • De werkgever is verplicht om op de loonstrook en in de loonaangifte te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd;
  • Indien er geen schriftelijke, door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Zorg er derhalve voor dat u als werkgever voor 1 januari 2020 in het bezit bent van een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten is en die van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan dient de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangepast te worden op de nieuwe situatie. Zonder een schriftelijke, niet door beide partijen ondertekende, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt automatisch de hoge WW-premie.
  • Is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd en heeft u de nieuwe arbeidsovereenkomst niet schriftelijk vastgelegd of niet door beide partijen laten ondertekenen? Dan is het belangrijk dat u de afspraken alsnog vastlegt middels een vastleggingsbrief die beide partijen getekend hebben en bewaar deze brief bij de loonadministratie.
  • Of de verlengingsbrief afdoende is, is nog onduidelijk. Is de verlengingsbrief niet door beide partijen getekend, is het advies om alsnog een door beide partijen getekende vastleggingsbrief op te stellen, waarin bevestigd wordt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd is in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de premie met terugwerkende kracht herzien met de verhoogde premie, indien:

  • De dienstbetrekking binnen 2 maanden wordt beëindigd. Ook als de werknemer zelf vertrekt!
  • De werknemer in een kalenderjaar 30% meer uren verloond heeft gekregen dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, tenzij de arbeidsovereenkomst meer dan 35 uur per week bedraagt.

Bovenstaande maatregelen dienen te voorkomen dat de werkgever misbruik maakt van het voordeel van de lage premie door bijvoorbeeld een vast contract van 8 uur aan te bieden maar in de werkelijkheid in te zetten voor meer uren; feitelijk dus een oproepovereenkomst.

Tip:

Kijk kritisch welke contracten (vroegtijdig) omgezet kunnen worden naar een contract voor onbepaalde tijd. Bij een bruto maandsalaris van € 3.000,- kan dit al gauw € 150,- per maand schelen aan premiedifferentiatie.

Zorg ervoor dat elke (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst door beide partijen getekend wordt. Dit voorkomt verwarring voor partijen en zorgt er in ieder geval voor dat u aanspraak maakt op de juiste WW-premiedifferentiatie.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht