ONS NIEUWS

Wat mag wel en wat mag niet binnen de AVG?

De meest gestelde vragen beantwoord!

1. Dient u als werkgever voor alle verwerkingen van persoonsgegevens van personeel toestemming te vragen?

Veel van de verwerkingen van personeelsgegevens mag en moet u als werkgever op grond van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering en/of naleving van het arbeidscontract verwerken. Toestemming is hierbij niet vereist. Situaties waarbij u wel toestemming benodigd heeft is bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s in een smoelenboek op intranet. 

2. Heeft u voor de verstrekking van persoonsgegevens toestemming nodig van de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad heeft wettelijk instemmingsrecht bij voorgenomen verstrekkingen van personeelsgegevens.

3. Mag de werknemer zijn personeelsdossier inzien?

Werknemers hebben het recht om hun eigen personeelsdossier in te zien. Let er dus op dat bij inzage, er geen inzage mogelijk is tot het personeelsdossiers van andere werknemers. Daarnaast bestaat het recht om een kopie van het eigen personeelsdossier te ontvangen.

4. Wat mag je als werkgever aan de zieke werknemer vragen en wat mag er geregistreerd worden?

Er mag niet gevraagd worden naar de aard en oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Zelfs niet als deze informatie vrijwillig wordt gegeven.Wat mag er wel gevraagd en geregistreerd worden:

  • (Verpleeg)adres en telefoonnummer
  • Vermoedelijke duur van het verzuim
  • Lopende afspraken en werkzaamheden
  • Of werknemer onder een van de vangnetbepaling ziektewet valt
  • Of er sprake is van een bedrijfsongeval
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij derden betrokken zijn

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht