Wet Bescherming Klokkenluiders

Wet Bescherming Klokkenluiders

In februari van 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) in werking getreden. Melders van misstanden zouden hierdoor beter moeten worden beschermd dan daarvoor (onder de Wet Huis voor de klokkenluiders). Werkgevers met 50 tot 250 werknemers hebben tot 17...
Q&A Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Q&A Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

De Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (hierna: VPO) is er onder andere voor werknemers die melding willen maken of een klacht hebben over ongewenst gedrag op de werkplek. VPO’s kunnen jou en jouw werknemers helpen bij vraagstukken omtrent ongewenst gedrag....