Veel organisaties werken hard en zijn in de loop van de tijd gewild of ongewild veranderd door invloeden van buiten af, denk aan gewijzigde wet- en regelgeving of door veranderende klantwensen. Vaak past een organisatie zich ‘organisch’ aan en groeit op die manier met de verandering mee. Toch komt er een moment om je als organisatie te pro-organiseren, dat wil zeggen je te heroriënteren. U heeft de afgelopen jaren verbouwd (telkens de organisatie stukje bij beetje zo goed mogelijk aangepast aan de nieuwe omstandigheden). Wij gaan met u in gesprek over nieuwbouw!

 • Werken we nog wel zoals we willen?
 • Sluit mijn dienstverlening nog aan bij de klantwens (zeker nu er mondiaal via het internet aanbod is)?
 • Past mijn personeelsopbouw nog wel bij mijn huidige organisatie?
 • Werk ik nu wel zo efficiënt als ik zou willen?

Kortom: hoe ziet op dit moment mijn ideale organisatie eruit die aansluit bij de huidige en toekomstige markt?

Deze en meer vragen beantwoordt HMP graag met u.

Wij vragen u om naast uw huidige organisatie te gaan staan en met de kennis van nu (t.a.v. de markt, wet- en regelgeving, technologie, systemen e.d.) gaan wij samen met u uw organisatie opnieuw inrichten. Wat is uw optimale organisatie? Bij het ontwerpen houden we rekening met de toekomstige wendbaarheid en flexibiliteit.

Pro-organiseren (heroriëntatie)

 • Voldoet mijn productenpakket / dienstverlening nog?
 • Haal ik het optimale rendement uit mijn organisatie?
 • Moet ik alles zelf blijven doen, of kan ik onderdelen beter inkopen en/of outsourcen?
 • Heb ik alles qua processen en procedures efficiënt ingericht?
 • Welke en hoeveel functies heb ik nodig om mijn optimale organisatie te bereiken?

HMP is de kritische vragensteller in dit traject en daagt u steeds uit! In plaats van verbouwen, gaan we nieuw bouwen! Samen komen we daarmee tot een ideale flow en inrichting.

Als we samen met u de nieuwe optimale organisatie hebben geschetst, gaan we

 1. Kijken op welke wijze uw huidige organisatie in de geschetste ideale organisatie past.
 2. Waar en hoe uw huidige organisatie moet worden aangepast om passend te maken (inrichting, processen, procedures, personeel etc.)
 3. Waar afscheid van moet worden genomen, omdat dit niet meer terugkomt in de nieuwe organisatie.

Vervolgens gaan we samen met u bepalen in welk tempo en in welke stappen we tot de nieuwe organisatie gaan komen. HMP wordt in dit soort trajecten vaak ingezet als projectmanagement om de verandering daadwerkelijk te realiseren. Wij helpen u niet alleen bij het ontwerp, maar juist ook bij de realisatie van uw organisatie zoals deze nu bij u en uw markt past!

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media