ONS NIEUWS

Wet Toekomst Pensioenen: wat betekent dit voor mijn organisatie?

In ons artikel ‘’Dit zijn de wetswijzigingen per 1 juli 2023’’ informeerden wij jullie over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen die per 1 juli 2023 in werking is getreden. Met deze wet wordt ingezet op een nieuw pensioenstelsel met als doel om het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken. De pensioenfondsen krijgen de komende jaren – tot 2028 – de tijd om het nieuwe stelsel door te voeren.

In dit artikel lees je alles over het nieuwe pensioenstelsel en nog belangrijker: wat dit betekent voor jouw organisatie!

Premieregeling

In het nieuwe pensioenstelsel wordt elke pensioenregeling een leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Dit houdt in dat enkel de inleg van de pensioenpremie centraal staat en de hoogte van de latere pensioenuitkering onzeker is. Dit komt doordat de pensioenuitvoerder belegt met de pensioenpremies om zo het pensioenvermogen zo veel mogelijk te vergroten.

Op dit moment is er bij veel pensioenregelingen een progressieve premie. Dit houdt in dat het premiepercentage oploopt naarmate de werknemer ouder wordt. In het nieuwe pensioenstelsel wordt daarentegen uitgegaan van een vlakke premie: een vast premiepercentage, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Het uitgangspunt is dat de vlakke premiepercentage maximaal 30% van de pensioengrondslag mag bedragen.

Deze wijziging zou ertoe moeten leiden dat het pensioen duidelijker en persoonlijker is, het pensioen sneller omhoog zou kunnen gaan en dat het pensioen beter aansluit op de loopbaan van werknemers.

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er drie premieovereenkomsten mogelijk:

  1. De solidaire premieregeling: In deze premieregeling is de ingelegde premie het uitgangspunt. De premie wordt onderdeel van een collectief belegd vermogen waarin alle risico’s gezamenlijk worden gedeeld. Een belangrijk onderdeel van deze regeling is de verplichte solidariteitsreserve. Met deze reserve kunnen pensioenvermogens en -uitkeringen worden aangevuld.
  2. De flexibele premieregeling: Ook in deze premieregeling is de ingelegde premie het uitgangspunt. Op individueel niveau wordt er voor iedereen een pot met geld gevuld uit de betaalde premies, waarmee wordt belegd en waaruit het pensioen wordt betaald. Dit zorgt voor meer flexibiliteit.
  3. De premie-uitkeringsovereenkomst: In deze premieregeling wordt de premie ook individueel belegd. In de laatste 15 jaar voor de AOW-leeftijd kan op verzoek van de deelnemer (een deel van) de premie of het opgebouwde pensioenvermogen worden aangewend voor de aankoop van een gegarandeerde nominale pensioenuitkering (vast of variabel) vanaf de pensioendatum. Deze optie is alleen beschikbaar voor verzekeraars.

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zullen een keuze gaan maken in de uit te voeren premieovereenkomst. Hiervoor geldt een overgangsfase tot 2028, waarbinnen betrokken partijen zelf het moment bepalen van de ingang van de nieuwe pensioenregeling. Deze partijen zullen onder andere keuzes moeten maken over:

  • Het ‘invaren’ van pensioen: het omzetten van de bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe situatie;
  • Het bepalen en vormgeven van een solidariteitsreserve: een reserve die is bestemd voor het opvangen van de impact van (beleggings)risico’s.
Andere veranderingen

1. Geen beloofde uitkering
In het nieuwe pensioenstelsel mogen pensioenfondsen geen beloftes meer doen over de hoogte van het pensioen, maar is de uitkering afhankelijk van de beleggingsrendementen.

2. Jongeren betalen niet meer voor ouderen
In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedere werknemer een persoonlijke pensioenpotje. Hierdoor kan het voorkomen dat een jongere werknemer meer pensioen terugkrijgt dan een oudere werknemer, omdat de inleg van de jongere veel langer kan renderen.

3. Nabestaandenpensioen
In het nieuwe pensioenstelsel wordt de uitkering van het nabestaandepensioen standaard vastgesteld op maximaal 50% van het loon van de overleden partner.

4. Wezenpensioen
In het nieuwe pensioenstelsel wordt het wettelijk verplicht dat het wezenpensioen voor iedereen door loopt tot de 25e verjaardag. Dit bedrag bedraagt maximaal 20% van het salaris van de overleden ouder.

5. Meer ruimte om zelf pensioen op te bouwen
In het nieuwe pensioenstelsel mogen mensen die zelf een pensioenpotje opbouwen meer pensioen belastingvrij opbouwen.

 

HMP zal  de ontwikkelingen op het gebied van pensioen nauwlettend in de gaten houden en informeren bij ontwikkelingen.

Sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de website www.onsnieuwepensioen.nl in het leven geroepen waarop alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel overzichtelijk is terug te vinden.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht