ONS NIEUWS

Prinsjesdag 2021: De highlights voor werkgevers en werknemers!

Dinsdag 21 september 2021 is de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Welke onderwerpen belangrijk zijn voor werkgevers en hun werknemers hebben wij voor jou geselecteerd en toegelicht hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Thuiswerkvergoeding

In 2021 is thuiswerken steeds meer een begrip geworden. Werknemers zijn vanwege Corona geheel of gedeeltelijk thuis gaan werken. Als gevolg hiervan maken zij extra kosten, zoals voor het gebruik van elektriciteit, water, koffie/thee, wc-papier etc. Veel werkgevers kwamen hun werknemers hierin tegemoet door een thuiswerkvergoeding (€ 2,00 per dag – de Nibud-norm) te geven. De thuiswerkvergoeding vormde echter belast loon voor de werknemer en dit gaat in 2022 veranderen.

Per 1 januari 2022 is de thuiswerkvergoeding een gerichte vrijstelling voor de loonbelasting. Voor zowel werkgever als hun werknemers betekent dit dat het een onbelaste vergoeding wordt.

LET OP! Op dagen dat de werknemer op kantoor werkt, ontvangt de werknemer geen thuiswerkvergoeding en mogelijk wel een reiskostenvergoeding. Dus een goede registratie hiervan is belangrijk.

Hoe richt je ‘thuiswerken’ in voor jouw organisatie?

  • Maak een HR beleid op het gebied van thuiswerken. Mocht je al iets geregeld hebben t.a.v. thuiswerken (beleid wat van toepassing was voor corona) dan is dit mogelijk niet meer van toepassing. Toen ging het waarschijnlijk om individuele gevallen. De vraag is: op welke manier kan thuiswerken op een effectieve manier worden geregeld in de normale bedrijfsvoering, waarbij er een goed evenwicht is tussen de bedrijfseconomische belangen en anderzijds de wens van medewerkers om één of meer dagen structureel thuis te mogen werken.
  • Heb je een OR binnen jouw organisatie? Betrek hen bij het herformuleren van het nieuwe thuiswerk-beleid. Informeer de OR over jouw standpunten over dit onderwerp en ga hierover in gesprek alvorens je het beleid definitief vaststelt. Omdat dit een nieuw onderwerp is, is niet geregeld of dit onderwerp instemmingsplichtig is. De fiscale wijziging rondom de thuiswerkvergoeding en woon-werkvergoeding wordt opgelegd door de regering en de OR speelt hierin qua besluitvorming geen rol.
  • Het nieuwe thuiswerkbeleid verwerk je vervolgens in je arbeidsvoorwaardenreglement of HR handboek zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
  • Maak met werknemers concrete afspraken (als er mogelijkheden zijn om thuis te werken) op welke dagen zij thuis werken en welke dagen zij naar kantoor komen. Je kunt hierbij flexibel zijn op welke dagen er thuis wordt gewerkt, maar het maximum aantal te werken thuisdagen ligt daarmee vast. Je kunt bepalen dat je bijvoorbeeld maar 1 of 2 keer per jaar het aantal dagen kunt wijzigen. Op basis van deze administratie richt je de salarisadministratie in.
  • Om misverstanden te voorkomen: thuiswerken is geen vervanging voor de oppas! Je moet ook als je thuiswerkt, beschikbaar zijn voor je werkgever en collega’s en je moet ongestoord kunnen werken.
Lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan overige werkgevers. Kleine werkgevers zijn werkgevers met maximaal 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon (ca. € 35.000,00 bruto) per werknemer per jaar. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0% en stijgt met 1,0% voor de overige werkgevers. Dit maakt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van je personeel iets draaglijker. 

Bijtelling leaseauto

De fiscale bijtelling voor elektrische auto’s gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. In 2022 zal de fiscale bijtelling 16% bedragen voor leaseauto’s met een cataloguswaarde tot € 35.000, dit is een stijging van 4%. Is de cataloguswaarde meer dan € 35.000? Dan bedraagt de fiscale bijtelling 22%.

De verhogingen van de bijtelling gaat door tot dat de fiscale bijtelling van alle leaseauto’s gelijk is.

Voor zonnecelauto’s en auto’s op waterstof wordt de fiscale bijtelling ook verhoogd naar 16%. Voor de overige auto’s blijft de bijtelling gelijk.

STAP-budget

Per 1 maart 2022 gaat het STAP-budget gelden. Het STAP-budget staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie budget en regelt dat werkenden een budget van maximaal € 1.000,00 per jaar beschikbaar krijgen voor opleidingen en ontwikkeling. Het doel van het STAP-budget is om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. De huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting komt hiermee te vervallen.

Het aanvragen van het STAP-budget kan de werknemer zelf regelen bij het UWV. Meer informatie over hoe dit budget aan te vragen en de voorwaarden worden nog uitgewerkt.

9 weken deels betaald ouderschapsverlof

Een goede balans tussen werk en een gezin is belangrijk. Vanuit dit oogpunt wordt per 2 augustus 2022 de regeling omtrent ouderschapsverlof aangepast.

 Wat is de huidige regeling?

Ouders hebben op dit moment de mogelijkheid om maximaal 26 weken ouderschapsverlof op te nemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit ouderschapsverlof is onbetaald.

Wat gaat er veranderen?

  • Ouders (zowel vaders als moeders) krijgen recht op 9 weken deels doorbetaald ouderschapsverlof.
  • De 9 weken deels doorbetaald ouderschapsverlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.
  • Daarnaast houden ouders recht op 17 weken onbetaald verlof. Worden niet alle weken betaald ouderschapsverlof opgenomen, dan behouden ze het recht om die tijd aan het onbetaalde verlof toe te voegen.

Hoe hoog is de vergoeding?

Bij het UWV kan een uitkering worden aangevraagd van 50% van het dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Herstructureren – HR Projecten en -advies – Arbeids- & Ontslagrecht – Mediation 

Deel dit bericht